EXCLUSIV: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII: SPONSORIZĂRILE PRIMITE DE LA FIRMELE DE MEDICAMENTE SUNT LEGALE

Curajos, Vlad Voiculescu își asumă, spre deosebire de predecesorii săi, o poziție oficială în problema sponsorizărilor primite de medici de la firmele producătoare de medicamente. Controversa a plecat de la o prevedere din Legea Sănătății care spune că „exercitarea profesiei de medic este incompatibilă cu calitatea de angajat sau colaborator al unităților de producție ori de distribuție de produse farmaceutice sau materiale sanitare”. Așadar legea interzice ca medicul să fie angajat sau colaborator, acestea fiind două forme contractuale diferite, una prevăzută de Codul Muncii și cealaltă de Codul Civil.
Discuțiile apărute recent au fost dacă sponsorizările primite de la aceste firme reprezintă o formă de colaborare sau nu. Până acum Ministerul Sănătății nu s-a implicat în acest subiect, nici măcar Achimaș Cadariu nu a emis vreun punct de vedere când șeful Corpului de Control al Guvernului a declarat că aceste sponsorizări reprezintă un conflict de interese.
DIGI 24 a adresat o întrebare în acest sens Ministerului Sănătății:

„În condițiile în care această interdicție este în vigoare din anul 2006, în ce măsură continuarea colaborării medici-firme de medicamente a respectat prevederile legale?”, a fost întrebarea formulată de digi24.ro către MS.

Răspunsul ministerului condus de Vlad Voiculescu a fost: „Articolul invocat de dumneavoastră, art. 389, alin. 1 (…) se referă la personalul medical care practicând profesia medicală este simultan și angajat sau colaborator al firmelor care produc sau distribuie medicamente sau echipamente medicale. Acest obiectiv al articolului nu interzice posibilitatea sponsorizării pentru personalul medical, deoarece ar intra în contradicție cu prevederile Legii nr. 32/1994”.

Așadar pentru a concluziona: conform Legii sponsorizării, persoana care primește o sponsorizare se numește „beneficiar aș sponsorizării”. Atât timp cât Legea Sănătății nu interzice ca un medic să fie beneficiar al unei sponsorizări, degeaba se dau cu fundul de pământ unii și alții: ceea ce nu e interzis de lege, este permis! Doar în statele polițienești se merge pe principiul ce nu e permis de o lege, este interzis!

Chiar și Colegiul Medicilor București, având intrați recent în Biroul Executiv medici din Alianța Medicilor a luat atitudine și a exprimat o poziție publică în acest sens pe care o prezentăm integral:

„Colegiul Medicilor din Municipiul București reprezintă profesional medicii din București în relațiile cu autoritățile și asigură respectarea de către medici a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică. În această dublă calitate, stabilită prin lege, constatând pe de o parte apariția unor poziții publice care incriminează nejustificat întreaga comunitate medicală, Colegiul Medicilor din București propune o soluție tranșantă pentru reglementarea suplimentară a colaborării între medici și companiile farmaceutice. Biroul Executiv al CMMB a adoptat această poziție în ședința din 20 iulie și o va prezenta autorităților, sperând într-un dialog constructiv cu toate părțile implicate: instituțiile de reglementare, structurile profesionale din țară, opinia publică, industria farmaceutică.

Principii pe care Colegiul Medicilor din Municipiul București le susține:

Relația dintre medici și companiile farmaceutice este firească, întrucât:

  1. Medicamentele noi, mai eficiente nu pot pătrunde într-un sistem de sănătate dacă medicii nu le cunosc, dacă profesioniștii cei mai pregătiți nu sunt implicati în dezvoltarea lor, daca aceștia nu comentează studiile clinice și dacă autoritățile nu le evaluează prin profesioniștii cei mai pregătiți.
  2. Există obligativitatea legală ca noile medicamente să fie discutate și comentate în ceea ce privește eficicacitatea si siguranța în interiorul comunității medicale. Această acțiune trebuie făcută de către profesioniștii cei mai pregătiți, tocmai pentru că aceștia au responsabilitatea de a fi obiectivi și de a evidenția nu numai aspectele de eficacitate dar și limitările noilor alternative terapeutice. Prezentările făcute de către reprezentanții firmelor care pot fi, evident, interesați în a le promova, trebuie în mod obligatoriu completate de experții profesioniști din domeniul sănătății pentru a asigura o cunoaștere adecvată pentru practica clinică în vederea utilizării echilibrate.Studiile clinice pentru noi medicamente trebuie să se desfășoare numai în centre acreditate, unde profesioniști certificați în “Good Clinical Practice” își asumă responsabilitatea de a fi obiectivi si de a le desfasura conform normelor internationale.
 1. Toată activitatea care este implicată de primul punct nu poate fi desfășurată fără o recompensă rezonabilă, conform dreptului de a fi recompensat pentru munca depusa conform duratei, calitatii si nivelului de complexitate al acesteia, drept prevăzut de Constituție și de Codul Muncii. Aceasta recompensă rezonabilă TREBUIE sa se incadreze in normele legale in vigoare, inclusiv prevederile Codului Fiscal.
 2. 3. Pentru eliminarea oricărui potențial risc al influențării medicilor prin diferite acțiuni de sponsorizare de către companiile farmaceutice, dorim să propunem următoarele măsuri:
  1. Diferențierea între medicii care aduc progres în medicina din România prin lucrări științifice publicate si prezentate la congrese internaționale, participarea la “paneluri” sau membri în “advisory boards” , “steering committees”, prezența in conducerea unor societați profesionale medicale internaționale, cei cu participare activă la cursuri/mastere/doctorate în afara țării, etc., față de medicii care necesită doar programe de educație medicală continuă, conform Statutului Colegiului Medicilor din România (200 de puncte de educație medicală la 5 ani).
  2. Pentru prima categorie de medici propunem ca sponsorizările să fie posibile pentru participarea la astfel de întruniri științifice, naționale și internaționale, pentru un număr de zile necesar desfasurarii activitatilor la care participă, printr-o convenție cu instituția angajatoare care să prevadă un număr maxim de 30 de zile lucrătoare anual, pentru care continuă să își primească drepturile salariale aferente functiei de bază. Pentru zilele dedicate acestor activități există obligativitatea delegării responsabilităților, cu avizul persoanei delegate și cu obligativitatea prezentării unui scurt raport și a dovezii de participare.
  3. Pentru a doua categorie de medici propunem să aibă dreptul la două sponsorizări anual pentru a participa la manifestari științifice în afara țării (externe), cu mențiunea că nu pot fi sponsorizați de aceeași companie într-un an. În plus, propunem să mai aibă dreptul de a fi sponsorizați pentru o manifestare științifică in țară (internă), însă nu de către companiile care au realizat sponsorizarile externe, acolo unde este cazul. Un medic care nu beneficiază de sponsorizare externă poate beneficia de trei sponsorizări pentru manifestări științifice interne în anul respectiv, de asemenea realizate de către companii diferite.
  4. De asemenea propunem ca pentru rezidenții – din ultimii doi ani de rezidențiat – să existe posibilitatea de a primi o sponsorizare pe an (pentru o manifestare științifică externă sau internă) cu acordul conducătorului de rezidențiat.

Dialogul deschis de CMMB cu mass media pleacă de la premisa că jurnaliștii sunt de bună credință,  fiind preocupați de corecta informare a publicului, nu de satisfacerea unor obiective de campanie, personală  sau de grup.  Presa are un rol foarte important în a defini probleme în sistemul de sănătate, pentru care trebuie să existe răspunsuri coerente. CMMB este pregătit să discute și să formuleze soluții, în parteneriat cu publicul, mass media și autoritățile.

Share This: