Iniţiativa Infiinţari Ambulanţei Sociale Sector 2, aparţine doamnei Mariana Georgescu

Articol realizat de: Mihai Căldăraru,

Ambulanţa Socială a Primăriei Sectorului 2 este primul serviciu medical de acest gen înfiinţat la iniţiativa doamnei Mariana Georgescu, si de o administraţie locală din România pentru a veni în sprijinul persoanelor cu venituri reduse.

Pentru a putea beneficia gratuit de serviciile ambulanţei sociale, locuitorii Sectorului 2 cu venituri reduse pot suna în fiecare zi între orele 8:00 şi 20:00 la numărul de telefon 021/9862 şi o echipă multidisciplinară formată din medici, asistenţi medicali, kinetoterapeuţi şi asistenţi sociali cu expertiză de specialitate le vor acorda, în cel mai scurt timp, asistenţa medicală de care au nevoie.

DSC04346

Prin intermediul Ambulanţei Sociale, pensionarii, persoanele cu dizabilităţi, copiii, persoanele instituţionalizate şi alte persoane aflate în dificultate pot beneficia gratuit de consult la domiciliu, transport către unităţi medicale din Bucureşti pentru consult de specialitate/ internare, transport la domiciliu al pacienţilor externaţi, precum şi de anumite tratamente medicale (administrarea parenterală a medicamentelor, tratarea ulcerelor de decubit, îngrijiri paliative etc).

De serviciile medicale oferite de Ambulanţa Socială beneficiază numai cetăţenii care domiciliază în Sectorul 2 şi care se află în una din următoarele situaţii:

OBIECTIV GENERAL

Serviciul Intervenţie şi Urgenţe Sociale, în cadrul căruia funcţionează proiectul Ambulanţa Socială, are ca obiectiv general realizarea rapidă şi eficientă a măsurilor de protecţie socială necesare persoanelor care reprezintă urgenţe sociale.

CUM NE CONTACTATI?

Numărul de telefon la care ne puteţi contacta este 021.9862. Programul dispeceratului pentru telefonul de urgenţă este în fiecare zi, între orele 08.00 – 21.00, însă numărul de urgenţă 021/9862 poate fi apelat 24/24 ore, apelurile fiind preluate prin intermediul unui aparat telefonic cu serviciu de preluare şi înregistrare a apelurilor şi sunt soluţionate în timpul programului normal de lucru.

CINE BENEFICIAZA?

PERSOANELE AFLATE ÎN SITUATIE DE RISC SOCIAL CARE NECESITĂ INTERVENTIE IMEDIATA PENTRU PREVENIREA DEGRADARII FIZICE SI SOCIALE

 • persoane vârstnice dependente, fără susţinători
 • persoane cu dizabilităţi
 • persoane fără adăpost
 •  victimele violenţei domestice
 • victimele catastrofelor

PROGRAM DE LUCRU

Echipele mobile de intervenţie multidisciplinare îşi desfăşoară activitatea între orele 08.00 – 20.00, de luni până vineri.

SERVICIILE sunt oferite în urma unei evaluări socio-medicale, de 6 ECHIPAJE MOBILE formate din:

 • asistent social/psiholog
 •  asistent medical
 •  medic
 •  sofer

În vederea atingerii obiectivelor sale, Serviciul Intervenţie şi Urgenţe Sociale oferă beneficiarilor un COMPLEX DE SERVICII DE NATURA MEDICALA SI SOCIALA:

 • Servicii de asistenţă socială – prin ancheta socială se stabileşte situaţia socio-economică a solicitantului şi se acordă ajutor imediat. În urma analizei informaţiilor obţinute din ancheta socială se va proceda la transmiterea solicitării către serviciile de specialitate ale D.G.A.S.P.C.
 • Servicii de asistenţă medicală  această activitate are scopul de a preveni cazurile de îmbolnăviri severe şi agravarea stării de sănătate a beneficiarilor din cauza neglijenţei sau a lipsei accesului la îngrijire medicală.

Principalele ACTIVITĂŢI constau în:

 • Monitorizarea categoriilor sociale aflate în situaţie de risc, identificarea problemelor de sănătate, precum şi a oportunităţilor de diminuare a fenomenului persoanelor fără adăpost – evaluarea socio-medicală a persoanelor fără adăpost, căutarea unei soluţii de găzduire temporară, monitorizarea medico-socială până la soluţionarea cazului.
 • Consulturi medicale, acordarea de ajutor medical specializat – efectuarea unui examen clinic, stabilirea diagnosticului, prescrierea unui tratament, recomandarea de investigaţii de specialitate.
 • Tratamente ambulatorii, analize medicale (tratament injectabil, tratament per os, pansamente) pentru persoanele asistate – efectuarea tratamentelor ambulatorii şi a analizelor medicale la recomandarea medicului de familie, medicului curant al beneficiarului sau al medicului de pe Ambulanţa Socială. Se folosesc medicamentele şi materialele sanitare din dotarea Ambulanţei Sociale în limita stocului disponibil.
 • Evaluări medicale periodice pentru persoanele aflate în evidenţa serviciului (monitorizare T.A., puls şi temperatură, monitorizare glicemie, status neurologic) – evaluări medicale periodice efectuate la recomandarea medicului Ambulanţei Sociale.
 • Transportul persoanelor vârstnice, greu deplasabile, la unităţile medicale în vederea efectuării de consulturi şi tratamente de specialitate;
 • Transportul persoanelor greu deplasabile la Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap în vederea evaluării pentru încadrarea în grad de handicap;
 • Transportul copiilor greu deplasabili aflaţi în cadrul centrelor de tip rezidenţial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2 în vederea efectuării de consulturi şi tratamente de specialitate;
 • Realizarea de acţiuni diurne şi nocturne efectuate de echipajele mobile ale Ambulanţei Sociale în vederea monitorizării categoriilor sociale aflate în situaţie de risc, identificarea problemelor de sănătate, precum şi a oportunităţilor de diminuare a fenomenului persoanelor fără adăpost;
 • Realizarea de acţiuni pentru determinarea tensiunii arteriale şi a glicemiei pentru populaţia sectorului 2 (pentru realizarea acestor acţiuni se aleg zone cu circulaţie intensă).

                De asemenea, această activitate se realizează o dată pe săptămână în cadrul Clubului Înţelepţilor din B-dul Basarabia, nr. 96, Sector 2, în cadrul Clubului Seniorilor din Parcul Plumbuita, precum şi în Parcul Morarilor, pentru persoanele vârstnice asistate de Compania J.T.I. International România;

 • Asigurarea de asistenţă medicală în cadrul diverselor acţiuni şi evenimente în care sunt implicate persoane asistate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2;
 • Activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile beneficiarilor în cadrul procesului de furnizare a serviciilor.
 • Consiliere socială şi psihologică.
 • Mediere socială – Îşi propune asigurarea accesului beneficiarului la instituţiile societăţii civile abilitate în a-i oferi drepturile garantate prin lege.

PARTENERI:
Încă de la inaugurarea proiectului, Primăria Sectorului 2, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 a încheiat un parteneriat cu următoarele instituţii:
Organizaţii

 1. JTI România
 2. Vodafone România
 3. „Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual IM”

Unităţi medicale

 1. Spitalul Clinic „ Colentina ”
 2. Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş ”
 3. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon”
 4. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred D. Rusescu”
 5. Spitalul Clinic  „Dr. Ioan Cantacuzino”
 6. Spitalul Clinic de Ortopedie – Traumatologie şi TBC Osteoarticular “Foişor”
 7. Spitalul Clinic  „Nicolae Malaxa”
 8. Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia

La nivelul comunităţii s-au evidenţiat o serie de EFECTE BENEFICE, respectiv:

 • îmbunătăţirea actului asistenţei sociale, prin multiplicarea serviciilor oferite persoanelor vârstnice marginalizate;
 • reducerea numărului cererilor de instituţionalizare;
 • reducerea cheltuielilor bugetului de stat;
 • reducerea incidenţei unor boli datorate bătrâneţii, singurătăţii şi sărăciei;
 • reducerea incidenţei unor situaţii grave cu consecinţe asupra persoanei vârstnice, apărute tot ca urmare a singurătăţii şi bolii (furturi, agresiuni, deposedări de locuinţă etc.);
 • rezolvarea problemelor administrative ale beneficiarilor,
 • cunoaşterea de către beneficiari a drepturilor lor sociale, a legislaţiei în vigoare şi a autorităţilor la care pot apela pentru rezolvarea problemelor specifice;
 • eliminarea complexului de sărăcie şi a efectelor negative ale acestuia;
 • creşterea încrederii în sine a beneficiarilor şi stimularea unei gândiri pozitive;
 • scăderea numărului de îmbolnăviri prin prevenţie şi educaţie sanitară;
 • ameliorarea cazurilor de boală deja existente;
 • reducerea numărului deceselor cauzate de îmbolnăviri grave;
 • scăderea numărului de îmbolnăviri cauzate de condiţii de igienă improprii;
 • creşterea confortului fizic şi psihic al beneficiarilor, important pentru creşterea performanţei acestora în activităţile zilnice.

Share This: