Toți primarii condamnați cu suspendare își vor pierde mandatele

Articol realizat de: Mihai Căldăraru,

Potrivit art. 9 lit f raportat la art. 11 alin 3 şi art 15 alin 2 lit e raportat la art. 17 alin 5 din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali , mandatul primarului încetează atunci când a intervenit condamnarea acestuia , prin hotărâre judecăteorească rămasă definitivă , la o pedeapsă privativă de libertate.

În practică instanţele de judecată au interpretat diferit legea , mulţi dintre primarii condamnaţi au fost repuşi în funcţie atunci când instanţa a ales ca modalitate de executare a pedepsei  suspendarea .

În unele cauze s-a apreciat că  încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, respectiv mandatul aleşilor locali –în concret primar ,încetează înainte de expirarea duratei normale a acestuia, fiind îndeplinită condiţia unei condamnări la o pedeapsă privativă de libertate, chiar dacă prin hotărârea definitivă de condamnare s-a dispus suspendarea condiţionată sau suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, deoarece dispoziţiile legale, mai sus menţionate, nu fac nicio distincţie sub aspectul modalităţăţiide executare .

Alte instanţe au apreciat dimpotrivă că alesul local nu se afla în imposibilitatea executării mandatului, întrucât pedeapsa închisorii, în cazul său, nu se execută prin privare de libertate, nefiindu-i interzise drepturile prevăzute la art.64 din Codul penal din 1968 , inclusiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, ori dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, cazul de încetare de drept a mandatului de primar înainte de termen prevăzută de art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 vizează condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate care se execută în regim de detenţie.

Problema sus expusă a fost tranşată în mod definitiv la data de 8 iunie 2015 de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Prin Decizia nr. 18/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunțat pentru dezlegarea în principiu a următoarei probleme de drept, stabilind: „dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82, respectiv  cu executarea în alte condiții decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Practic asta înseamnnă că primarilor condamnaţi cu suspendare , le va înceta  mandatul  , decizia fiind obligatorie odată ce va fi publicată în Monitorul Oficial.

Share This: